Апостиль

2012- жылдан баштап, Кыргызстан Гаага конвенциясына катышкан өлкөлөрдүн тизмесине киргизилген. Жарандык абалдын актылары же алардын котормолору чет өлкөдө мыйзамдуу күчкө ээ болушу үчүн, аларга апостиль коюлат.

Апостиль – атайын штамп, чет мамлекеттердин расмий документтерин легалдаштыруу талабын жокко чыгаруучу Гаага конвенцияга катышкан өлкөлөрдүн аймагында колдонууга арналган апостилдештирилчү документтердин аныктыгын жана тийиштүү түрдө тариздөөнүн кепилдигин камсыз кылууну көздөп, бир гана Кыргыз мамлекеттик мекемелерден жана уюмдардан чыккан расмий документтерге коюлат.

Кыргызстанда, Апостиль документтердин мүнөзүнө жараша Юстиция министрлиги, Тышкы иштер министрлиги, Ички иштер министрлиги, Башкы прокуратура жана Сот департаменти тарабынан коюлат.